Beste klant,

WEX heeft naar aanleiding van het Coronavirus COVID-19 een aantal voorzorgsmaatregelen genomen om het risico voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers, klanten en leveranciers te minimaliseren. Ondertussen blijven we open voor zaken. Hieronder vindt u enkele maatregelen die we hebben genomen om de voortgang van het virus te vertragen, maar niet onze reactietijd. We nemen de situatie zeer serieus, maar proberen toch de moed erin te houden:

 • Alle medewerkers van WEX Fleet Europe werken sinds 9 maart vanuit huis (en dat geldt ook voor meer dan 95% van de WEX-medewerkers wereldwijd).
 • We blijven beschikbaar. Al onze meetings zijn nu digitaal voor zowel voor collega's, klanten of prospecten die hieraan willen deelnemen.
 • Onze leveranciers hebben ons laten weten dat ze er alles aan doen om hun activiteiten te kunnen uitvoeren.
 • Onze medewerkers blijven ook bereikbaar via e-mail en telefoon. Aangezien scholen gesloten zijn, sluiten we de mogelijkheid van "thuiskantoor" achtergrondgeluiden van tijd tot tijd niet uit.
 • Wij hebben de voorkeur aan e-mail in plaats van papier voor schriftelijke communicatie. Maak een foto van documenten met je telefoon en mail die bijvoorbeeld naar ons.
 • Meer dan ooit raden we aan om onze digitale tools te gebruiken, vooral het webportaal.
 • Kijk op onze website voor de laatste updates. We zullen onze klanten via e-mail informeren wanneer er belangrijke wijzigingen in ons aanbod of onze diensten moeten plaatsvinden. Ook voor vragen hierover kunt u direct bij ons terecht.
 • We zijn er om uw bedrijf te ondersteunen. Twijfel niet om ons hierover te contacteren. Als we u of uw gemeenschap op welke manier dan ook kunnen helpen, zullen we dat doen.

 


 
Dear Customer,

Following the Coronavirus COVID-19, WEX has taken a number of precautions to minimize the risk to the health and safety of employees, customers and suppliers while remaining open for business. See below some measures we took to slow the progress of the virus but not our response time. We take the situation very seriously but are trying to keep the spirits high nevertheless:

 • All employees of WEX Fleet Europe have been working from home since March 9th (and so do over 95% of WEX employees worldwide by today's count).
 • We remain available. All our meetings are now digital, be it among colleagues, customers or prospects who want to participate.
 • Our employees also remain available by email and telephone. As schools are closed, we're not ruling out the possibility of "home office" background noise from time to time.
 • Prefer email to paper for written communication. Take a photo of documents with your phone and email that to us for example
  More than ever we recommend that you use our digital tools, especially the web portal.
 • Please check our website for the latest updates. We will inform our customers via e-mail when important changes in our offer or services should occur. You can also contact us directly with any question on this matter.
 • We're here to support your business. Don't hesitate to ask. If we can help you or your community in any way, we will.