Privacyverklaring EG Retail (Belgium) BVBA

Samenvatting van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

 • EG Retail (Belgium) BVBA gebruikt uw persoonsgegevens om:
  • u toegang te geven via de portal (op www.go-fuelcard.com/be-nl) en kaarten met relevante informatie erop te maken;
  • u bestanden met informatie over de activiteit van de tankkaarten van uw bedrijf te sturen, zoals een overzicht van de kaarten, de specificaties van de kaarttransacties en uw facturen;
  • per e-mail/sms nieuws, updates en aanbiedingen te sturen en meetpixels te gebruiken voor het meten van de cijfers voor het openen en doorklikken en ons in staat te stellen gepersonaliseerde data aan te bieden op basis van uw interesses.
 • Het delen van gegevens gebeurt:
  • intern binnen EG Retail (Belgium) BVBA en haar aangesloten ondernemingen, met onze internationale collega’s voor het volgen van het gebruik en de functionaliteit van onze websites;
  • met onze externe dienstverleners voor het opslaan van de gegevens;
  • met ons externe callcenter voor het beantwoorden van vragen van klanten, het bijhouden van klantgegevens en het beheren van de backoffice voor klantgegevens.
 • Als wij ons beroepen op uw toestemming, zoals voor commerciële communicatie of cookies, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.
 • In onze privacyverklaring staan meer details van deze verwerking, met inbegrip van details over uw rechten op gegevensbescherming, waaronder uw recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

Waarop is deze verklaring van toepassing?

In deze verklaring wordt beschreven hoe EG Retail (Belgium) BVBA (ook te noemen de “verwerkingsverantwoordelijke“, “wij”, “ons” of “onze”) uw gegevens gebruikt als u www.go-fuelcard.com/be-nl bezoekt, als wij u relevante e-mailberichten en aanbiedingen sturen en voor het verbeteren van uw online en e-maildiensten.

Hierin staat eveneens een beschrijving van uw rechten op gegevensbescherming, met inbegrip van het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen die EG Retail (Belgium) BVBA uitvoert. Meer informatie over uw rechten en over hoe u deze kunt uitoefenen is terug te vinden in het deel “Wat zijn mijn rechten?” .

Houd er rekening mee dat uw werkgever een aparte organisatie is die optreedt als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke. Dientengevolge is uw werkgever zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gegevensbescherming. Als u de privacypraktijken van uw werkgever wilt bespreken, neem dan rechtstreeks contact op met uw werkgever.

Welke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens over u als u contact hebt met ons en onze websites, en als u zaken en diensten van ons koopt.  Dit omvat:

 • uw naam en wachtwoord;
 • uw functienaam;
 • uw type voertuig en nummerbord;
 • uw zakelijke adres, e-mailadres en telefoonnummers;
 • het type producten of diensten dat u op ons netwerk hebt gekocht door onze kaarten te accepteren; en
 • uw marketingvoorkeuren, met inbegrip van eventuele toestemmingen die u ons hebt gegeven.

Welke informatie ontvangen wij van derden?

Soms ontvangen wij informatie over u van derden.

Hoe gebruiken wij deze informatie en wat is de rechtsgrond voor dit gebruik?

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om een overeenkomst uit te voeren of stappen te ondernemen die verband houden met een overeenkomst: dit is bijvoorbeeld relevant als u een aankoop bij ons doet of meedoet aan een door ons georganiseerde wedstrijd. Dit omvat:
  • de controle van de identiteit van de ondertekenaars;
  • de communicatie met u;
  • het verlenen van klantenservice of het verstrekken van producten, prijzen of diensten;
 • zoals EG Retail (Belgium) BVBA vereist voor het voeren van ons bedrijf en het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen, met name:
  • wij gebruiken uw informatie om de door u gevraagde producten en diensten te leveren en te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die u ons stuurt;
  • wij volgen het gebruik van onze websites en online diensten en gebruiken uw informatie om ons te helpen onze online en offline producten, content, diensten en websites te volgen, verbeteren en beschermen;
  • wij gebruiken de door u verstrekte informatie om onze website, producten of diensten voor u te personaliseren;
  • wij volgen accounts van klanten om fraude, terrorisme, verdraaiing van feiten, beveiligingsincidenten of misdrijven te voorkomen, te onderzoeken en/of te melden conform de geldende wetgeving;
  • wij gebruiken de door u verstrekte informatie om van u of van anderen ontvangen klachten over onze website, producten of diensten te onderzoeken;
  • wij gebruiken gegevens waar nodig in verband met rechtsvorderingen, naleving, regelgeving en onderzoeken (met inbegrip van de bekendmaking van dergelijke informatie in verband met een juridisch proces of geschil); en
  • wij gebruiken gegevens van sommige personen om ze uit te nodigen om deel te nemen aan marktonderzoek;
 • als u ons toestemming verleent:
  • wij plaatsen cookies en soortgelijke technologie conform onze Cookieverklaring en de informatie die aan u wordt verstrekt als deze technologieën worden gebruikt;
  • in andere gevallen, zoals bij digitale direct marketing, waarbij wij u om toestemming vragen (indien nodig), gebruiken wij de gegevens voor het doel dat we op dat moment vermelden;
 • voor wettelijk vereiste doeleinden:
  • in reactie op verzoeken van de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten die een onderzoek uitvoeren.

Informatie over ons cookiegebruik  

U kunt uw browser zodanig instellen dat deze alle of bepaalde browsercookies weigert of dat u een waarschuwing krijgt als websites cookies plaatsen of gebruiken. Houd er als u cookies uitschakelt of weigert rekening mee dat bepaalde delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren functioneren. Raadpleeg voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken https://www.go-fuelcard.com/be-nl/disclaimer

Onze gerechtvaardigde belangen

Voor alle gegevens die wij verwerken hebben wij afwegingstoetsen gedaan op basis van onze gerechtvaardigde belangen die wij hierboven hebben beschreven. U kunt informatie over al onze afwegingstoetsen verkrijgen door contact met ons op te nemen via de gegevens die verderop in deze verklaring staan.

Uw toestemming intrekken of op andere wijze bezwaar maken tegen direct marketing

Als wij ons verlaten op uw toestemming, kunt u die toestemming altijd intrekken, hoewel het zo kan zijn dat wij anderen rechtsgronden hebben om uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden die hierboven uiteengezet zijn. In sommige gevallen kunnen wij u zonder uw toestemming direct marketing toesturen op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

Met wie, waar en wanneer delen wij deze gegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens binnen EG Retail (Belgium) BVBA en haar aangesloten ondernemingen, met onze internationale collega’s voor het volgen van het gebruik en de functionaliteit van onze websites;

 • met onze externe dienstverleners voor het opslaan van de gegevens; en
 • met ons externe callcenter voor het beantwoorden van vragen van klanten, het bijhouden van klantgegevens en het beheren van de backoffice voor klantgegevens.

Persoonsgegevens kunnen met overheids- en/of rechtshandhavingsautoriteiten worden gedeeld als dit vereist is voor de bovenstaande doeleinden, op grond van de wet of voor de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Persoonsgegevens worden ook gedeeld met externe dienstverleners die deze namens EG Retail (Belgium) BVBA verwerken voor de bovenstaande doeleinden.

Indien het bedrijf wordt verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en eventuele adviseurs van mogelijke kopers en worden deze doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

EG Retail (Belgium) BVBA bewaart uw gegevens zolang u een actieve gebruiker van onze diensten bent en gedurende 60 maanden nadat u bent gestopt met het gebruik van onze diensten.

Als wij persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of met uw toestemming verwerken, doen wij dit tot u ons vraagt hiermee te stoppen en gedurende een korte periode daarna (om ons de kans te geven uw verzoeken uit te voeren).
Als wij persoonsgegevens verwerken met het oog op locatiebeveiliging, dan bewaren wij deze zolang als dit noodzakelijk is.
Als wij persoonsgegevens verwerken in verband met de uitvoering van een overeenkomst of een wedstrijd, bewaren wij deze gedurende zes jaar na uw laatste contact met ons.

Wat zijn mijn rechten?

 U hebt het recht ons te vragen om een kopie van uw persoonsgegevens; de (actieve) verwerking van uw persoonsgegevens te rectificeren, wissen of beperken; en de persoonsgegevens die u ons voor een overeenkomst of met uw toestemming verstrekt in een gestructureerde, machineleesbare vorm te verkrijgen en ons te vragen deze gegevens te delen (over te dragen) met een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Bovendien kunt u onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (voornamelijk als wij de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste of als wij de gegevens gebruiken voor direct marketing).

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het inwilligen van uw verzoek persoonsgegevens van een andere persoon bekend zou maken, als deze de rechten van een derde (inclusief onze rechten) zouden schenden of als u ons vraagt informatie te wissen die wij op basis van de wet dienen te bewaren of indien wij dwingende gerechtvaardigde belangen hebben bij het bewaren hiervan. Er zijn relevante uitzonderingen opgenomen in de AVG. Bij het beantwoorden van uw verzoeken stellen wij u in kennis van de relevante uitzonderingen waarop wij ons baseren.

Om uw rechten uit te oefenen of andere informatie te verkrijgen, zoals een kopie van een afwegingtoets van gerechtvaardigde belangen, kunt u via de onderstaande contactgegevens contact met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen. Als u onopgeloste problemen hebt, hebt u het recht om bezwaar te maken bij een EU-gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont, waar u werkt of waar u van mening bent dat zich een schending heeft voorgedaan.

Hoe neem ik contact op met u of uw functionaris voor gegevensbescherming?

Wij hopen dat wij vragen die u hebt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken naar tevredenheid kunnen beantwoorden. Als u vragen hebt over hoe wij uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen via dpo@eurogarages.com of door een brief te sturen naar EG Retail (Belgium) BVBA, Princenhagelaan 9, 4813 DA Breda, Nederland.  U kuntt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de EG-groep via dpo@eurogarages.com of door een brief te sturen naar EG Retail (Belgium) BVBA, Princenhagelaan 9, 4813 DA Breda, Nederland.

Welke entiteit is mijn verwerkingsverantwoordelijke en met welke aangesloten ondernemingen kunnen mijn gegevens worden gedeeld?

EG Retail (Belgium) BVBA is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens.

 

Sjabloon Cookieverklaring

In deze verklaring staat wat cookies zijn, hoe wij deze gebruiken en hoe u deze kunt beheren. Wij hebben ook enkele nuttige links opgenomen, zodat u meer te weten kunt komen over cookies.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018

Wat zijn cookies?

Cookies (of soortgelijke technologieën) zijn stukjes informatie met een unieke referentiecode die een website op uw apparaat plaatst om informatie over u op te slaan en soms te volgen. Een aantal cookies die wij gebruiken bestaan uitsluitend gedurende de duur van uw websessie (“sessiecookies”) en verlopen als u uw browser sluit. Andere cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om u te onthouden als u terugkeert op de website en blijven langer bestaan (“permanente cookies”). Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren op of virussen over te brengen naar uw computer. Ze worden uitsluitend aan uw apparaat toegewezen en (als ze langer dan één websessie blijven bestaan) bij ieder volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die dat cookie herkent.

Sommige cookies op onze website worden door ons geplaatst en andere cookies worden geplaatst door derden die namens ons diensten verlenen (zoals advertenties op basis van interesses en webanalyses).

Waar gebruiken wij cookies voor?

Op onze website gebruiken bij de volgende categorieën cookies:

Categorie 1: strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u onze website te laten bekijken en de functies te laten gebruiken, zoals het bezoeken van beveiligde delen van de website of delen met content tegen betaling. Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om vraagt, zoals inloggen zonder wachtwoord en winkelmandjes, niet worden verleend. Omdat dergelijke cookies essentieel zijn voor het gebruik van een website, kunnen deze niet worden uitgeschakeld zonder dat dit zeer nadelig is voor uw gebruik van de website.

Categorie 2: prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe mensen onze website gebruiken. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies van Google Analytics om te begrijpen hoe klanten op onze website terechtkomen en de site bezoeken of gebruiken en om delen van onze website die voor verbetering vatbaar zijn te markeren, zoals de navigatie, de winkelbeleving en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, tonen nooit persoonsgegevens waaruit uw identiteit kan worden herleid.

Categorie 3: functionaliteitscookies

Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals vanuit welk land u de website bezoekt, uw taal en zoekparameters. Ze kunnen worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter past bij uw keuzes, zodat uw websitebezoek beter afgestemd en plezieriger is. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd en zij kunnen uw activiteit op andere websites niet volgen.

Categorie 4: targetingcookies of advertentiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw browse-gewoonten, om advertenties relevanter te maken voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten.  De cookies worden doorgaans geplaatst door externe advertentienetwerken.  Ze onthouden de websites die u bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen, zoals adverteerders. Wij zetten bijvoorbeeld externe bedrijven in om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden als u andere websites bezoekt.

Categorie 5: social-mediacookies

Dankzij deze cookies kunt u uw activiteit op de website delen op sociale media, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Wij hebben geen zeggenschap over deze cookies.  Raadpleeg het desbetreffende privacybeleid om te weten te komen hoe hun cookies werken.

Hoe kunt u uw cookie-instellingen bekijken en veranderen?

Als u cookies wilt wissen die al op uw apparaat staan, raadpleeg dan het gedeelte help en ondersteuning van uw internetbrowser voor meer instructies over het vinden van het bestand of de directory waarin cookies worden opgeslagen.

Raadpleeg de onderstaande nuttige links voor uw browser:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Houd er rekening mee dat u door het wissen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies wellicht bepaalde delen of functies van onze websites niet kunt gebruiken.

Andere nuttige links

U kunt ook meer te weten komen over cookies in het algemeen door een bezoek te brengen aan www.allaboutcookies.org. Deze website bevat nuttige informatie over cookies en hoe u cookies met verschillende browsertypen kunt blokkeren.

Raadpleeg voor meer algemene informatie over advertenties op basis van online gedrag (en interesses) en over hoe hiervan gebruik wordt gemaakt van cookies www.youronlinechoices.com.

En ga voor meer informatie over het Europese cookierecht naar https://www.cookielaw.org/your-cookie-law-rights/